بازگشت پرقدرت بورس به مدار صعود

بازگشت پرقدرت بورس به مدار صعود

اخبار پولی مالی_ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه) با ۷۱ هزار و ۸۸۰ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی ایستاد.

بازگشت پرقدرت بورس به مدار صعود

بازگشت پرقدرت بورس به مدار صعود

اخبار پولی مالی_ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، ۹ اردیبهشت) با ۷۳ هزار و ۲۵۵ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحدی ایستاد.

بازگشت بورس به مدار صعود

بازگشت بورس به مدار صعود

اخبار پولی مالی_ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه، ۱۱ بهمن‌ماه) با ۱۶ هزار و ۸۷۳ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی ایستاد.

بازگشت بورس به مدار صعود

بازگشت بورس به مدار صعود

اخبار پولی مالی_ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۲۶ دی‌ماه) با ۳۶ هزار و ۹۷۰ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحدی ایستاد.

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود

اخبار پولی مالی_ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، چهارم دی‌ماه) با ۲۵ هزار و ۵۶۳ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۳ هزار واحدی ایستاد.

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود

بازگشت شاخص بورس به مدار صعود

اخبار پولی مالی_ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یک‌شنبه، ۲۰ آذرماه) با پنج هزار و ۶۲۳ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی ایستاد.