نفرات برتر نخستین رویداد استارتاپی صنعت بیمه معرفی شدند
با حضور، رئیس پژوهشکده بیمه :

نفرات برتر نخستین رویداد استارتاپی صنعت بیمه معرفی شدند

اخبار پولی مالی- اولین مسابقه ایده پردازی در صنعت بیمه توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت توسعه کسب و کار سبا متعلق به مرکز علمی کاربردی شرکت توسعه کسب و کار سبا(سرمایه گذاری بیمه ایران) در تاریخ ۱۳ بهمن جاری برگزار شد.