ویژگی های معامله در دنیای متاورس

ویژگی های معامله در دنیای متاورس

اخبار پولی مالی- در بازارهای مالی، ابزارهای جدید و نوآورانه و فن آورانه بسیاری برای بهبود عملکرد، فزایش سود و سهم بازارطراحی و ارایه شده است. فناوری بلاک چین، روبات های مالی، ارزهای دیجیتال، پلتفرم های نوین تامین مالی، پول الکترونیک وابزارهای مبتنی برهوش مصنوعی از این جمله هستند. در اینجا قصد داریم تا به معرفی یک بازار دیجیتال برویم که از مجموعه ای از ابزارهای دیجیتال مالی بهره برداری کرده و بسیاری معتقد هستند که نمونه ای از اینده بازارها است. متاورس.