افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند
وزیر اقتصاد در جمع مدیران سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد :

افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند

اخبار پولی مالی-تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق " مالیات ستانی هوشمند و عادلانه" تحقق یابد.
جزئیات اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد:

جزئیات اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده

اخبار پولی مالی- به موجب مصوبه کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سال 1397 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود تا 1399/08/30 اقدام نموده‌اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفاشده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهند بود.
مالیات سبز

مالیات سبز

اخبار پولی مالی - مالیات زیست محیطی یا همان مالیات سبز شامل مالیات بر انرژی، حمل و نقل، آلودگی و منابع است. مالیات سبز، نوعی از مالیات است که با هدف ایجاد اقتصاد سبز و به منظور جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و برای جبران تولید آلاینده ها و کاهش و حذف آنها دریافت می شود. هدف از دریافت مالیات سبز حفظ و صیانت منابع تجدید ناپذیر است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی