تولید، صادرات و مسئولیت اجتماعی؛ سه فعالیت مهم فولاد خوزستان

تولید، صادرات و مسئولیت اجتماعی؛ سه فعالیت مهم فولاد خوزستان

اخبار پولی مالی- شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان دومین قطب تولید فولاد کشور طی سال‌های اخیر، باوجود تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که این عوامل ایجاد کرده‌اند، قادر شده که اهداف تولیدی و سازمانی خود را به‌خوبی محقق کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400