رو به رشد بودن روند سودآوری فولاد خراسان
سود عالی فخاس در شش ماهه ابتدایی سال؛

رو به رشد بودن روند سودآوری فولاد خراسان

اخبار پولی مالی-سود شرکت فولاد خراسان در فصل دوم سال جاری ۶۲ تومان گزارش شده است. این شرکت در نیمه ابتدایی سال سود ۱۴۹ تومانی به ازای هر سهم را محقق ساخته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی