آغاز ثبت‌نام طرح آرامش ۱۴۰۱ بیمه کوثر

آغاز ثبت‌نام طرح آرامش ۱۴۰۱ بیمه کوثر

اخبار پولی مالی_ ثبت‌‌نام طرح آرامش 1401 ویژه بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران تحت‌پوشش سابا برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌نامه درمان تکمیلی شرکت بیمه کوثر آغاز شد.

طرح آرامش بیمه کوثر کلید خورد
برای ششمین سال متوالی :

طرح آرامش بیمه کوثر کلید خورد

اخبار پولی مالی- ثبت‌ نام بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تحت ‌پوشش سابا برای بهره ‌مندی از خدمات بیمه‌ نامه درمان تکمیلی شرکت بیمه کوثر با نام طرح آرامش 1400 کلید خورد.