تکمیل زنجیره ابزار‌های مالی صندوق طلای کهربا با قرارداد‌های آتی

تکمیل زنجیره ابزار‌های مالی صندوق طلای کهربا با قرارداد‌های آتی

اخبار پولی مالی_ واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا آتی‌دار شدند تا سرمایه‌گذاران این صندوق بتوانند علاوه‌بر استفاده از قرارداد‌های اختیار معامله، قرارداد‌های آتی موجود بر روی واحد‌های این صندوق را نیز معامله کنند.