«صندوق ثروت ملی» بودن، الزام است نه انتخاب!
علیرضا کنگرلو:

«صندوق ثروت ملی» بودن، الزام است نه انتخاب!

اخبار پولی مالی_ «صندوق توسعه ملی»، نسخه‌ بومی‌شده «صندوق ثروت ملی» است، نسخه‌ای که گذر زمان نشان داده چندان کارآمد نبوده و الزام پیش روی امروز، بازگشت به همان نسخه‌ اصلی، یعنی «صندوق ثروت ملی» با تمام اقتضائات است.

نسخه عاجل، اما مشروط
علیرضا کنگرلو:

نسخه عاجل، اما مشروط

اخبار پولی مالی_ صندوق‌های ثروت ملی به این باور رسیدند که «منابع راکد می‌‌‌گندد»؛ و به همین رو تنها یک گزینه برای خلق ثروت پیش‌‌‌رو دارند: به جریان انداختن منابع و در یک کلام سرمایه‌گذاری.