۲۰۲۳ سال سختی برای اقتصاد جهانی است
صندوق بین المللی پول؛

۲۰۲۳ سال سختی برای اقتصاد جهانی است

اخبار پولی مالی_ مدیر صندوق بین المللی پول گفت که سال ۲۰۲۳ سال سخت دیگری برای اقتصاد جهانی خواهد بود و تورم همچنان بیداد می‌کند.

ایران بیست و یکمین قدرت اقتصادی جهان شد

ایران بیست و یکمین قدرت اقتصادی جهان شد

اخبار پولی مالی_ صندوق بین المللی پول با معرفی اقتصاد ایران به عنوان بیست و یکمین اقتصاد بزرگ جهان اعلام‌کرد: ۱۷۱ کشور دنیا در سال ۲۰۲۲ اقتصاد کوچکتری نسبت به ایران دارند.

ارسال پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام
رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه IMF خواستار شد؛

ارسال پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام

اخبار پولی مالی- رییس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی خواستار برخورداری از کمک های فنی این نهاد با سه موضوع پول دیجیتال، قوانین بانکی با تاکید بر جنبه های استقلال سیاست های پولی و سیاست ارتباط جمعی شد.