هوشمندی بیمه تجارت‌نو در استفاده از شرکت‌های دانش بنیان
و به منظور تقویت حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران خود :

هوشمندی بیمه تجارت‌نو در استفاده از شرکت‌های دانش بنیان

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه تجارت‌نو با هوشمندی و گام‌های استوار به افق سال 1404 خود می‌نگرد و در راستای تبدیل شدن به شرکتی هوشمند و فناور در بازار بیمه کشور و به منظور تقویت حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران خود، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را کلید زد.