سرپرست گروه مالی دی منصوب شد
با حکم مدیرعامل :

سرپرست گروه مالی دی منصوب شد

اخبار پولی مالی- با حکم مدیرعامل بانک دی، «مهدی معدن‌چی زاج» به‌عنوان سرپرست گروه مالی دی منصوب شد.

کمک بانک صادرات به آزادی ١٠٠ بازنشسته زندانی
با امضای یک تفاهم‌نامه سه جانبه صورت گرفت:

کمک بانک صادرات به آزادی ١٠٠ بازنشسته زندانی

اخبار پولی مالی- بانک صادرات ایران با امضای یک تفاهم‌نامه سه جانبه با صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد دیه کشور آزادی ١٠٠ زندانی غیرعمد را تسهیل کرد.