اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به هنرمندان و صنعتگران
باغ امضا تفاهم نامه بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی صورت گرفت:

اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به هنرمندان و صنعتگران

اخبار پولی مالی- تفاهم نامه اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن بین بانک مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف تامین تسهیلات مسکن به هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی امضا شد.

تسهیلات ارزان‌قیمت بانک دی برای کارآفرینی و اشتغال جامعه ایثارگری
 در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی صورت می گیرد؛

تسهیلات ارزان‌قیمت بانک دی برای کارآفرینی و اشتغال جامعه ایثارگری

اخبار پولی مالی_ پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بانک دی به جامعه ایثارگری فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به‌منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال، به‌زودی آغاز می‌شود.