آمادگی ایدرو برای ایجاد یا تکمیل زنجیره صنایع معدنی، نفت و گاز و صنایع تبدیلی کشورهای آفریقایی
معاون وزیر صمت در نشست صنعت اجلاس ایران و آفریقا :

آمادگی ایدرو برای ایجاد یا تکمیل زنجیره صنایع معدنی، نفت و گاز و صنایع تبدیلی کشورهای آفریقایی

اخبار پولی مالی-رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آمادگی این سازمان برای همکاری با کشور های آفریقایی در ایجاد یا تکمیل زنجیره صنایع معدنی ، نفت و گاز و صنایع تبدیلی خبر داد.