صنعت بیمه روی ریل دستیابی به اهداف سند تحول بیمه حرکت خواهد کرد
رئیس کل بیمه مرکزی در برنامه زنده "صف اول" از شبکه یک:

صنعت بیمه روی ریل دستیابی به اهداف سند تحول بیمه حرکت خواهد کرد

اخبار پولی مالی_ بیش از نود درصد پرتفوی صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته به ثبت رسیده و در همین راستا افزایش ضریب نفوذ بیمه از شاخص های مهم توسعه اقتصادی در جهان به شمار می رود.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز