استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای پرداخت تسهیلات به سایپا و شرکت های زیرمجموعه
مدیرعامل بانك صنعت و معدن:

استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای پرداخت تسهیلات به سایپا و شرکت های زیرمجموعه

اخبار پولی مالی_ در سال های گذشته بانک صنعت و معدن تعاملات خوبی با گروه سایپا داشته و در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک با این شرکت از ابزارهای نوین تامین مالی برای پرداخت تسهیلات به سایپا و شرکت های زیرمجموعه به منظور نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید آن بهره خواهیم گرفت.