تکمیل ظرفیت تولید ٣٠٠هزار تن شمش آلومینیوم جنوب
توسط بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم کشور انجام شد:

تکمیل ظرفیت تولید ٣٠٠هزار تن شمش آلومینیوم جنوب

اخبار پولی مالی- مراسم گرامیداشت تکمیل ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰هزار تن شمش آلومینیوم مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب۲۳دی ماه با حضور مقامات ارشد کشورى و لشکرى برگزار و گامی دیگر در تحقق جهش تولید برداشته می‌شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی