ابلاغ دستورالعمل جدید واحدهای بانک ملی ایران برای مقابله با موج ششم کرونا
از سوی کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صورت گرفت:

ابلاغ دستورالعمل جدید واحدهای بانک ملی ایران برای مقابله با موج ششم کرونا

اخبار پولی مالی- کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بانک ملی ایران به دنبال شیوع سریع و گسترده سویه اُمیکرون و همزمان با هشدار وزارت بهداشت، دستورالعمل مقابله با موج ششم شیوع بیماری کرونا را به شعب و واحدهای این بانک ابلاغ کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی