روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس
گزارش:

روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس

اخبار پولی مالی- در دومین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان نظرات خود را راجع به وزیر اقتصاد بیان کرده و خاندوزی به بیان برنامه های خود پرداخت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی