مجوز افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد صادر شد
از سوی بیمه مرکزی:

مجوز افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد صادر شد

اخبار پولی مالی- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد را صادر کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400