آتش سوزی؛ صدرنشین رشته های بیمه “ما”
طبق آمار مرداد ماه سال جاری اعلام شد:

آتش سوزی؛ صدرنشین رشته های بیمه “ما”

اخبار پولی مالی- طبق آمار مرداد ماه سال جاری، بیمه های آتش سوزی صدرنشین رشته های بیمه ای از لحاظ تولید حق بیمه در شرکت بیمه "ما" بود.
رشد ۹۵ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه “ما” نسبت به امرداد ۹۹
براساس گزارش منتشره در سامانه کدال اعلام شد:

رشد ۹۵ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه “ما” نسبت به امرداد ۹۹

اخبار پولی مالی- براساس گزارش منتشره در سامانه کدال ، شرکت بیمه "ما" در پایان امرداد ماه سال 1400، مبلغ 9.330 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد و این در حالی است که نسبت خسارت این دوره ، تنها 28% می باشد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400