گسترش نهادهای مالی با تسهیل صدور مجوزها از سوی سازمان بورس
مدیرعامل شرکت امین نیکان آفاق تاکید کرد:

گسترش نهادهای مالی با تسهیل صدور مجوزها از سوی سازمان بورس

اخبار پولی مالی_ یکی از شروط صدور مجوز تاسیس "شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری"، سرمایه ۸ میلیارد تومانی بود که با مصوبه اخیر سازمان بورس، این شرط حذف شده و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری باید حداقل به اندازه هزینه‌های ۳ سال خود سرمایه در اختیار داشته باشند. هر اقدامی در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز تاسیس شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، به نفع بازار است.