گزارش دهی نظام بانکی صحیح نیست
دبیرکل بانک مرکزی:

گزارش دهی نظام بانکی صحیح نیست

اخبار پولی مالی- معتقدم گزارش دهی نظام بانکی مناسب نیست و از سوی دیگر همه تکالیف را برعهده بانک ها قرار دادیم.

بانک ایران‌ زمین حامی بی‌چون‌ و چرای محیط‌ زیست کشور است
به مناسبت روز ملی محیط‌بان و روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

بانک ایران‌ زمین حامی بی‌چون‌ و چرای محیط‌ زیست کشور است

اخبار پولی مالی- حرکت ارزشمند، امید آفرین و زیبایی است؛ اینکه روز میلاد فرخنده امام رضا (ع)، هشتمین پیشوای دینی شیعیان جهان، روز ملی محیط‌بان نام‌گذاری شده است. به‌ موازات آن، بانک ایران‌ زمین در مقام حامی جدی و دغدغه‌ مند محیط‌زیست کشور، از سال ۹۵ و در قالب حمایت از جایزه یحیی- محیط‌بان برجسته شهید، یحیی شاه کوه محلی- بر نقش پررنگ و حساس خود در این زمینه، تأکید کرده است.