پرداخت بیش از ۱۶۵ همت تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن
از ابتدای امسال تا 14 اسفندماه انجام شد؛

پرداخت بیش از ۱۶۵ همت تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه مسکن

اخبار پولی مالی_ مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا 14 اسفندماه سال جاری به یک میلیون و 889 هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از 165 همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

بیش‌از ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه پرداخت شد
از ابتدای امسال تا 10 بهمن ماه انجام شد؛

بیش‌از ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند و ودیعه پرداخت شد

اخبار پولی مالی_ مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا 10 بهمن ماه سال جاری به یک میلیون و 710 هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.