پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا
در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده صورت گرفت:

پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا

اخبار پولی مالی- در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا تسهیلات بنگاه محور بانک سینا به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از بیماری کرونا پرداخت می شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400