سکه بانک مرکزی به بورس آمد
با درج نماد در تابلوی معاملات؛

سکه بانک مرکزی به بورس آمد

اخبار پولی مالی_ رییس بانک مرکزی در چند روز گذشته از انتشار اوراق گواهی سکه خبر داد و امروز نماد سکه بانک مرکزی در تابلوی بورس درج شد.