رشد ۴۲ درصدی درآمد بیمه سینا
در پنج ماهه امسال صورت گرفت:

رشد ۴۲ درصدی درآمد بیمه سینا

اخبار پولی مالی- سود خالص حاصل از فعالیت‌های شرکت بیمه سینا نیز تا پایان مردادماه به عدد ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال رسیده است .
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400