آموزش و پرورش بیمه معلم را کنار گذاشت با دانا به تفاهم رسید
آمادگی بیمه دانا جهت ارائه خدمات بیمه‌ای به فرهنگیان

آموزش و پرورش بیمه معلم را کنار گذاشت با دانا به تفاهم رسید

اخبار پولی مالی_ با امضاء تفاهم نامه بین بیمه دانا و وزارت آموزش و پرورش، حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از فرهنگیان و بالغ بر 15 میلیون نفر دانش‌آموز تحت پوشش انواع خدمات بیمه‌ای بیمه دانا قرار گرفتند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز