عرضه فولاد، خاک روی، بیلت و اسلب مسی و شمش طلا در بورس کالا
روز چهارشنبه رقم می خورد؛

عرضه فولاد، خاک روی، بیلت و اسلب مسی و شمش طلا در بورس کالا

اخبار پولی مالی_ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 27 مهر ماه میزبان عرضه 319 هزار و 500 تن میلگرد، 25 هزار و 427 تن تیرآهن، 24 هزارو 440 تن ناودانی و نبشی، 191 هزار و 500 تن خاک روی، 120 تن بیلت و اسلب مسی و 191 هزار و 500 تن خاک روی، 60 کیلوگرم شمش طلا است.

عرضه فولاد، خاک روی، بیلت و اسلب مسی و شمش طلا در بورس کالا

عرضه فولاد، خاک روی، بیلت و اسلب مسی و شمش طلا در بورس کالا

اخبار پولی مالی_ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 20 مهر ماه میزبان عرضه 24 هزار و 724 تن تیرآهن، 293هزار و 764 تن میلگرد، 23 هزار و 299 تن ناودانی و نبشی، 202 هزار تن خاک روی، 120 تن بیلت و اسلب مسی، 365 تن ریل آهن و 41 کیلوگرم شمش طلا است.

عرضه فولاد، بیلت و اسلب مسی و شمش طلا
در تالار محصولات صنعتی و معدنی رقم می خورد؛

عرضه فولاد، بیلت و اسلب مسی و شمش طلا

اخبار پولی مالی_ بورس کالای ایران روز چهارشنبه 9 شهریورماه میزبان عرضه 392 هزار و 549 تن میلگرد، 40هزار و 643 تن تیرآهن، 20 هزار و 979 تن نبشی و ناودانی، 120 تن بیلت و اسلب مسی و 60 کیلوگرم شمش طلا است.

حضور ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بیلت و محصولات تخت خاورمیانه و شمال آفریقا

حضور ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بیلت و محصولات تخت خاورمیانه و شمال آفریقا

اخبار پولی مالی-ذوب‌آهن اصفهان در کنفرانس بیلت و محصولات تخت خاورمیانه و شمال آفریقا ( یازدهمین کنفرانس متال اکسپرت ) که روزهای ششم و هفتم ژوئن ۲۰۲۲ در مسقط پایتخت کشور عمان با حضور تعدادی از متخصصان و صاحب‌نظران فولاد و مواد اولیه برگزار شد، حضوری فعال داشت.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز