پرداخت تسهیلات در شعب بانک ملی ایران متوقف نشده
عضو هیات عامل بانک ملی ایران عنوان کرد:

پرداخت تسهیلات در شعب بانک ملی ایران متوقف نشده

اخبار پولی مالی- به هیچ عنوان، پرداخت تسهیلات در شعب بانک ملی ایران متوقف نشده و همچنان این بانک براساس رسالت خود در راستای کمک به بخشهای مختلف اقتصادی کشور و رفع نیازهای مالی اقشار جامعه ، اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط را در اولویت برنامه های خود دارد.