حمایت گسترده بانک ملی از بخش های مختلف اقتصادی در یک‌سال گذشته

حمایت گسترده بانک ملی از بخش های مختلف اقتصادی در یک‌سال گذشته

اخبار پولی مالی_ بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور، از ابتدای آبان سال ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ مبلغ دو میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده است.