تمدید طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در بیمه حافظ

تمدید طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در بیمه حافظ

اخبار پولی مالی_ طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه زمینی بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تا پایان آذر ماه در بیمه حافظ تمدید شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز