صدور سفته الکترونیک ۱۰۰ درصد آنلاین در بانک گردشگری
با حضور مسئولان و نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی محقق شد؛

صدور سفته الکترونیک ۱۰۰ درصد آنلاین در بانک گردشگری

اخبار پولی مالی- پروژه سفته الکترونیک بانک گردشگری که به صورت 100 درصد آنلاین است، به زودی در اپلیکیشن Tobank ، به صورت آزمایشی عملیاتی و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

پرداخت سود ماهانه، معاف از مالیات و ابطال آنلاین
مزایای ویژه صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری؛

پرداخت سود ماهانه، معاف از مالیات و ابطال آنلاین

خبار پولی مالی_ پرداخت سود ماهانه، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان ابطال آنلاین و خروج از سرمایه (دریافت اصل و فرع سرمایه در هر زمان) و همچنین امکان سرمایه‌گذاری با حداقل یک واحد سرمایه از جمله مزیت های صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری است.