بهره‌مندی بیش‌از ۱۹۷ هزار نفر از تسهیلات بانک کارگشایی در سال ۱۴۰۱

بهره‌مندی بیش‌از ۱۹۷ هزار نفر از تسهیلات بانک کارگشایی در سال ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ بانک کارگشایی یکی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است که در راستای رفع نیاز اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه وام قرض الحسنه و تسهیلات جعاله رفع احتیاجات ضروری را در ازای ترهین طلا به مشتریان و متقاضیان پرداخت می کند.

رفع مشکلات خرد آحاد جامعه با تسهیلات بانک کارگشایی

رفع مشکلات خرد آحاد جامعه با تسهیلات بانک کارگشایی

اخبار پولی مالی_ بانک کارگشایی در راستای ارایه خدمات مطلوب و رفع نیاز اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه وام قرض الحسنه و تسهیلات جعاله رفع احتیاجات ضروری را به مشتریان و متقاضیان پرداخت کرده است به گونه ای که در مجموع طی ۱۰ ماه امسال پرداخت وام قرض الحسنه و جعاله به مشتریان از مرز ۱۵۸ هزار فقره عبور کرد.

توسعه بانک کارگشایی یک ضرورت است
مدیرعامل بانک ملی ایران:

توسعه بانک کارگشایی یک ضرورت است

اخبار پولی مالی_ محمد رضا فرزین در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب استان همدان گفت: بانک کارگشایی برای بانک ملی ایران مانند یک گنج است و از همین رو باید با استفاده از ظرفیت های آن، توسعه پیدا کند.

بهره مندی بیش از ۱۰۴ هزار نفر از تسهیلات بانک کارگشایی طی هفت ماه

بهره مندی بیش از ۱۰۴ هزار نفر از تسهیلات بانک کارگشایی طی هفت ماه

اخبار پولی مالی_ بانک کارگشایی با اعتقاد و باوری عمیق به صورت پیوسته و مستمر در مسیر اجرا و ایفای مسئولیت اجتماعی خود تاکنون تلاش کرده تا با پرداخت تسهیلات، زمینه ساز کمک به رفع نیازهای فوری و احتیاجات ضروری متقاضیان باشد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز