حضور و حمایت بانک پارسیان در پروژه‌های جدید پتروشیمی
مدیرعامل بانک پارسیان در بازدید از سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل عنوان شد:

حضور و حمایت بانک پارسیان در پروژه‌های جدید پتروشیمی

اخبار پولی مالی- در سالی که بانام "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" نام‌گذاری شده است در کنار حمایت مالی از پروژه‌های بزرگ، بانک پارسیان تلاش کرده است تا در حوزه نوآوری صنعت پتروشیمی از صنایع خرد و پروژه‌های کوچک حمایت کند.