درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات خبر داد :

درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران

اخبار پولی مالی_پس از کسب موافقت اصولی تبدیل به نهاد مالی(هلدینگ تخصصی) و با ابلاغ رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران به عنوان شرکت سهامی عام ناشر اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت.