شفاف‌سازی بانک سرمایه درمورد شایعه انحلال

شفاف‌سازی بانک سرمایه درمورد شایعه انحلال

اخبار پولی مالی_ بانک سرمایه در خصوص شایعه منتشر شده درباره انحلال این بانک شفاف‌سازی و اعلام کرد که نسبت به تهیه برنامه طرح احیا با رویکرد جدید جهت برون‌رفت از وضعیت موجود اقدام و به بانک مرکزی ارائه کرده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز