۳۳ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد به آغوش خانواده بازگشتند
از محل مشارکت مالی کارکنان بانک رفاه کارگران

۳۳ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد به آغوش خانواده بازگشتند

اخبار پولی مالی- در تداوم اقدامات خداپسندانه و انسان‌دوستانه کارکنان بانک رفاه کارگران و در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تعداد 33 نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد کشور، به آغوش خانواده بازگشتند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز