جزییات افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی بانک خاورمیانه
گزارش اختصاصی اخبار پولی مالی:

جزییات افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی بانک خاورمیانه

اخبار پولی مالی- بانک خاورمیانه قصد دارد به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات، سرمایه خود را از 2 هزار و 500 میلیارد تومان به 3 هزار و 500 میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش دهد.