مراودات مالی ۲۰ میلیارد دلاری ایران با ۴۴ بانک جهان
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی خبر داد:

مراودات مالی ۲۰ میلیارد دلاری ایران با ۴۴ بانک جهان

اخبار پولی مالی_ بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد سه درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات مالی ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و موسسات را در این مدت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.