پرداخت ۲۵۶میلیاردتومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها توسط بانک توسعه صادرات یزد

پرداخت ۲۵۶میلیاردتومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها توسط بانک توسعه صادرات یزد

اخبار پولی مالی_ شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران با حضور در نوزدهمین نشست سراسری فن بازارهای کشور در یزد، تجارب خود را در حوزه دانش بنیان به شرکت کنندگان انتقال داد ضمن اینکه این شعبه در ۷ ماهه امسال ۲۵۶ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش تخصیص داده است.