خدمات بانکی با کیفیت بالا و هزینه پایین ارائه شود
رئیس کمیته تطبیق مقررات بانک توسعه تعاون:

خدمات بانکی با کیفیت بالا و هزینه پایین ارائه شود

اخبار پولی مالی_ به عنوان بانک توسعه ای یکی از اقداماتی که می تواند بانک توسعه تعاون را در نظام بانکی جلو بیندازد ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالا و هزینه پایین است.

تشریح «چارچوب جدید سیاس‌های پولی، عملیات بازار باز و بازار بین بانکی» در بانک توسعه تعاون

تشریح «چارچوب جدید سیاس‌های پولی، عملیات بازار باز و بازار بین بانکی» در بانک توسعه تعاون

اخبار پولی مالی_ نشست اندیشه ورز بانک توسعه تعاون در حضورمحمد شیخ حسینی،مدیرعامل،سید باقر فتاحی،رئیس هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانک توسعه تعاون با موضوع «چارچوب جدید سیاست های پولی،عملیات بازار باز و بازار بین بانکی»برگزار شد.

خدمت به مشتریان و عموم مردم مهمترین انگیزه کارکنان بانک توسعه تعاون است

خدمت به مشتریان و عموم مردم مهمترین انگیزه کارکنان بانک توسعه تعاون است

اخبار پولی مالی_ خدمت به مردم مهمترین انگیزه برای کارکنان بانک توسعه تعاون است، بر اساس گفته بزرگان چنانچه در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد نماییم صاحب کسب و کار هستیم، منظور این است که فعالیت ما باید در زندگی مردم اثر مثبت داشته باشد.