مراودات مالی ۲۱میلیارد دلاری ایران با بانک‌های خارجی
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی خبر داد:

مراودات مالی ۲۱میلیارد دلاری ایران با بانک‌های خارجی

اخبار پولی مالی_ بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی ۴۴ کشور دنیا در سال ۲۰۲۲ کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و موسسات را بیش از ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

مراودات مالی ۲۰ میلیارد دلاری ایران با ۴۴ بانک جهان
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی خبر داد:

مراودات مالی ۲۰ میلیارد دلاری ایران با ۴۴ بانک جهان

اخبار پولی مالی_ بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد سه درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات مالی ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و موسسات را در این مدت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.