نخستین گام حضور بانک فراساحلی در کیش برداشته شد

نخستین گام حضور بانک فراساحلی در کیش برداشته شد

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: نخستن گام حضور بانک فراساحلی (افشور) به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی بین المللی در این جزیره با حضور یکی از این بانک ها برداشته شد.