نخستین گام حضور بانک فراساحلی در کیش برداشته شد

نخستین گام حضور بانک فراساحلی در کیش برداشته شد

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: نخستن گام حضور بانک فراساحلی (افشور) به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی بین المللی در این جزیره با حضور یکی از این بانک ها برداشته شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز