پلتفرم فراز بانک ایران‌زمین فراتر از نئوبانک
گزارش:

پلتفرم فراز بانک ایران‌زمین فراتر از نئوبانک

اخبار پولی مالی- در چند سال اخیر با توسعه بیشتر خدمات دیجیتال در کشور، برخی از بانک‌های در مسیر دیجیتالی‌شدن نظیر بانک ایران‌زمین، به فکر ایجاد شعبه‌های دیجیتال افتادند. این شعبه‌ها مثل نئوبانک‌ها خدمات بانکی را به شکل آنلاین ارائه می‌کنند.
بانکداری و مشتری مداری باید دائمی باشد
مدیرعامل بانک ملی ایران:

بانکداری و مشتری مداری باید دائمی باشد

اخبار پولی مالی- با توجه به افزایش مصارف، نیاز بانک ملی ایران به منابع نیز بیشتر شده است و اولویت باید سپرده های جاری، ارزان قیمت، کوتاه مدت و سپس بلند مدت باشد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی