شبکه بانکداری قرض‌الحسنه شمولیت مالی و شفافیت را تقویت کند
وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض الحسنه:

شبکه بانکداری قرض‌الحسنه شمولیت مالی و شفافیت را تقویت کند

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد با تاکید بر فراهم شدن دسترسی همه مردم به منابع بانکی یادآور شد که یکی از مشکلات بانکداری قرض‌الحسنه این بوده که دسترسی به منابع بانکی برای افراد نزدیک به قدرت ساده‌تر بوده است و از بانک های قرض الحسنه خواست تا با افزایش شمولیت مالی و تقویت شفافیت، راه اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد را هموار کنند.

بانکداری قرض‌الحسنه را در کشور تثبیت خواهیم کرد

بانکداری قرض‌الحسنه را در کشور تثبیت خواهیم کرد

اخبار پولی مالی_ رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تأکید کرد که کماکان تلاش خواهیم کرد ضمن تبیین ارزش هنجاری و اعتباری قرض‌الحسنه برای افکار عمومی، بانکداری قرض‌الحسنه را در کشور تثبیت کنیم.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز