افزایش ۳۳ درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا

افزایش ۳۳ درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا

اخبار پولی مالی_ در هفته منتهی به ۱۹ اسفند ۴ میلیون و ۱۱ هزار و ۳۰ تن انواع کالا و محصول و هزار و ۱۷۵ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۳۹ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران دادوستد شد که نسبت به هفته قبل افزایش ۱۳.۴ درصدی در حجم و ۳۳.۱ درصدی در ارزش را نشان می دهد.