امروز؛ آخرین مهلت بیمه سبد سهام
کارشناس بازار سرمایه:

امروز؛ آخرین مهلت بیمه سبد سهام

اخبار پولی مالی_ بیمه سبد سهام منجر به آسودگی خاطر سهامداران برای کسب بازدهی قطعی می‌شود که تاکنون ۴۰۴ هزار سهامدار اقدام به استفاده از این ظرفیت امن بازار سهام کرده‌اند.

تابوی قیمت گذاری دستوری شکست!
یک کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:

تابوی قیمت گذاری دستوری شکست!

اخبار پولی مالی_ می‌توان از پتانسیل‌های بورس کالا بهره گرفت و عرضه و تقاضای کالاها را در این بازار انجام داد تا هم از گزند قیمت‌گذاری دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب سهامداران شود.

افزایش کارایی اطلاعاتی قیمت سهام با کاهش عدم اطمینان اقتصادی
مهدی محمودی:

افزایش کارایی اطلاعاتی قیمت سهام با کاهش عدم اطمینان اقتصادی

اخبار پولی مالی_ بین عدم اطمینان در نرخ ارز و همزمانی بازده سهام رابطه‌ای مثبت وجود دارد و با افزایش عدم اطمینان در رابطه با نرخ ارز، همزمانی بازده سهام افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به نرخ ارز وجود دارد، شاهد رفتارهای توده‌ای در بازار سرمایه ایران هستیم. در صورتی که تمامی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه ایران به طور یکسان در معرض ریسک نرخ ارز قرار ندارند.

ارز دو نرخی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی!
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

ارز دو نرخی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی!

اخبار پولی مالی_ کارشناس بازار سرمایه می‌گوید ارز دو نرخی علاوه بر آن که زمینه برای رانت و فساد ایجاد کرده، به نوعی با تحمیل عدم النفعی به تولیدکنندگان داخلی، یارانه‌ای به تولیدکنندگان خارجی است.

نقش موثر بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه در سبز شدن بورس
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

نقش موثر بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه در سبز شدن بورس

اخبار پولی مالی_ بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه اثر زیادی در رشد اخیر بازار سرمایه داشته و به نظر می‌رسد اقدامات این چنینی در بهبود وضعیت بورس و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به این بازار موثر خواهد بود.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز