فروکش کردن نگرانی سهامداران بعد از مصوبات سازمان بورس
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

فروکش کردن نگرانی سهامداران بعد از مصوبات سازمان بورس

اخبار پولی مالی_ اگرچه به لحاظ منطقی ارزش سهامی که در پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد، آنقدر با اهمیت نبود که بتواند روند بازار سرمایه را تغییر دهد؛ اما به هر حال این موضوع نگرانی‌هایی برای بازار ایجاد کرده و ترس سهامداران، به منفی‌های بورس دامن زده بود. افزایش مهلت اصلاح این حدنصاب، تا حدودی این نگرانی‌ها را کاهش داد.

روند افزایشی سودآوری صنایع در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد
کارشناس بازار سرمایه:

روند افزایشی سودآوری صنایع در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد

اخبار پولی مالی_ در یک سری صنایع مانند کشاوزی، سیمان و دارو رشدهای حدود ۱۰۰ درصدی در سودآوری ثبت شده و بانکی‌ها نیز افزایش سودآوری ۵۰ درصدی داشته‌اند و این روند در ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.

سه تصمیم مثبت سازمان بورس برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان کرد:

سه تصمیم مثبت سازمان بورس برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه

اخبار پولی مالی_ کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت قطعاً تصمیم تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه برای خرید سهام، تمدید مهلت اصلاح حد نصاب صندوق‌های درآمد ثابت و همچنین افزایش ۱۰ درصدی ضریب اعتبار کارگزاری‌ها علاوه بر آن که اثر مثبتی روی افزایش تقاضا و کاهش عرضه‌ها در بازار خواهد داشت، در افزایش اعتماد سهامداران و اعتماد عمومی به بازار سرمایه نیز موثر خواهد بود.