ویژگی‌های صندوق‌های مولتی NAV تشریح شد
از سوی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس

ویژگی‌های صندوق‌های مولتی NAV تشریح شد

اخبار پولی مالی_ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی به مدیران اجازه می‌دهد علاوه بر یک صنعت بتوانند صنعت‌های دیگری را هم پذیره‌نویسی کنند.

تنوع سرمایه‌گذاری با صندوق‌های بخشی
مزایای ابزار تازه معاملاتی تشریح شد:

تنوع سرمایه‌گذاری با صندوق‌های بخشی

اخبار پولی مالی_ توسعه صندوق‌های بخشی یکی از اتفاقات مثبت بازار سرمایه است که به تازگی با راه‌اندازی یک صندوق جدید «ارزش خالص دارایی‌های چندگانه (MULTI NAV)»، تنوع سرمایه‌گذاری برایز سهامداران ارتقاء پیدا کرده است.